A     B     C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

E

Ethereum

ETH หรือ Ethereum ร่วมสร้างขึ้นโดยนาย Vitalik Buterin เป็นเครือข่ายบล็อกเชนที่ใช้ Smart contract ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นเครือข่ายแรก ทำให้เหล่านักพัฒนาเข้ามาสร้างแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ขึ้นบนเครือข่ายมากมาย เช่น Uniswap, Cryptokitties หรือ Foundation เป็นต้น

Exchange

คือ กระดานเทรด ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนเงินคริปโตกับเงิน Fiat และใช้ในการแลกเปลี่ยนระหว่างเหรียญคริปโตด้วยกันเอง ตัวอย่างเช่น กระดาน Binance , กระดานบิทคับ