A     B     C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

U

Use Case

การโต้ตอบระหว่างตัวนักแสดง (มนุษย์หรือระบบ) และระบบที่นำไปสู่เหตุการณ์

Utility NFT

การนำไปใช้งาน , ประโยชน์ในการใช้งานต่าง ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของโลกคริปโต เช่น การเอาไปเป็นพร็อบในเกม การนำไปใช้เป็น Land ในเกม Metaverse หรือ NFT บางชิ้นสามารถนำไป Staking ได้ หรือเข้าร่วม DAO ได้

ส่วนในแง่ของการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ตัวอย่างเช่น คอลเล็กชั่น Veefriends สำหรับคนที่เป็นเจ้าของ NFT  1 ชิ้นจะได้สิทธิ์ในการเข้างานสัมนา Veecon ที่ Gary Vee เป็นคนจัดงานถึง 3 ปี ได้เข้าร่วม Community ที่มีกิจกรรมมากมายรออยู่ เป็นต้น

Utility Token

โทเคนที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้สามารถนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้จริง