A     B     C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

L

Large Cap

โปรเจ็กต์เหรียญคริปโตหรือองค์กรที่มีมูลค่าทางการตลาดโดยรวมเทียบเท่าหรือมากกว่า 10,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ

Layer 0

เป็นโครงสร้างเครือข่ายที่ทำงานภายใต้บล็อกเชน ประกอบด้วยโปรโตคอล การเชื่อมต่อ ฮาร์ดแวร์ เครื่องขุด และทุกอย่างที่เป็นรากฐานของระบบนิเวศบล็อกเชน

Layer 2

เป็นวิธีการแก้ปัญหาเรื่องการปรับขนาดที่ช่วยให้สามารถประมวลผลธุรกรรมได้เร็วขึ้น และยังอยู่บนพื้นฐานการรักษาความปลอดภัยของระบบบล็อกเชนนั้นๆ อย่างสมบูรณ์

Layer-1 Blockchain

เป็นชุดวิธีแก้ปัญหาที่ปรับปรุงโปรโตคอลพื้นฐานของตัวมันเองเพื่อให้ระบบโดยรวมสามารถรองรับการเติบโตได้มากขึ้น

Lightning Network

โปรโตคอลชั้นที่สองที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาความสามารถในการปรับขนาดของ Bitcoin โดยอนุญาตให้ประมวลผลธุรกรรมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

Lambo

หมายถึง รถแลมโบกินี เป็นศัพท์สแลงที่สาวกคริปโตทั้งหลายอยากจะซื้อรถหรูมาครอบครอง เมื่อไหร่ก็ตามที่เหรียญคริปโตที่ซื้อไว้นั้นมีราคาสูงมากๆ

Liquidity Pools

คือ กองทุนในการทำงานของ decentralized exchanges ที่ทำงานด้วยระบบ AMMs แทนการใช้ order books แบบเดิม แทนการใช้การจับคู่ โดย market maker ซึ่ง Liquidity pools จะรับประกันสภาพคล่องของสินทรัพย์ระหว่างผู้ที่เข้าร่วมในตลาดนี้ โดยไม่ได้ขึ้นกับคนที่เข้ามาทำรายการ order books เหมือนในระบบเก่า