A     B     C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

N

NFT

คือ Non Fungible Token เป็นโทเคนที่นำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ ทำให้สามารถแสดงความเป็นเจ้าของของสินทรัพย์นั้นๆ ได้ โดยแต่ละโทเคนจะแตกต่างกัน ไม่ต่างอะไรจากของสะสมหรือของมีมูลค่า ที่แต่ละชิ้นก็จะมีลักษณะเฉพาะตัว ดูตัวอย่างงาน NFT คลิก

NFT Market

ตลาดในการซื้อ-ขาย แลก-เปลี่ยน NFT เช่น

Node

หน่วยพื้นฐานของโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูล

Null Address

คือ ข้อมูลแอดเดรสที่ถูกรีเซ็ตค่าให้เริ่มต้นใหม่ จะไม่มีบันทึกข้อมูลก่อนหน้านั้นอยู่เลย เพื่อให้จุดตั้งต้นเริ่มที่ Opensea นั่นเอง เรียนรู้คำศัพท์ NFT เพิ่มเติม คลิก