A     B     C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

C

Cryptocurrency

คือ สกุลเงินดิจิทัลที่ถูกเข้ารหัส เพื่อใช้ในการป้องกัน และยืนยันธุรกรรมผ่านระบบที่เรียกว่า “บล็อกเชน (Blockchain)” เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

Crypto Art

ผลงานศิลปะที่อยู่ในรูปแบบของเหรียญคริปโต

Collection

ผลงาน NFT ที่ถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นชุดเดียวกัน อาจมีการเชื่อมโยงด้วยตัวคาแรกเตอร์ที่เหมือนกัน มีการเพิ่มพร็อบ หรือมีธีมงานที่ชัดเจน เป็นต้น ซึ่งใน 1 คอลเล็กชั่น สามารถมีจำนวนชิ้นงานเท่าไหร่ก็ได้ เช่น อาจมีจำนวนชิ้นงาน 10 , 100 , 1,000 , 10,000 ชิ้น เป็นต้น

ตัวอย่าง NFT Collection Azuki

Coin

เหรียญ (Coin) คือ สกุลเงินดิจิทัลที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยมีเครือข่ายบล็อกเชนของตนเอง มักมีบทบาทเปรียบเสมือนเงินที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน แต่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล และมีโปรเจกต์เพื่อพัฒนาเครือข่ายของในอนาคต โดยเหรียญแต่ละเหรียญจะแตกต่างกันในแง่ของขนาดเครือข่าย ปริมาณเหรียญ ประสิทธิภาพการทำงาน และระบบฉันทามติ (Consensus Algorithm) เป็นต้น ตัวอย่างเหรียญ เช่น Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), และ Dogecoin (DOGE)

Centralized

คือ การควบคุมแบบรวมศูนย์