A     B     C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z

V

Validator

ผู้เข้าร่วมบล็อกเชนรูปแบบ Proof-of-stake (PoS) ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบล็อกเพื่อรับรางวัล

Volatility

ความผันผวน หรือ การวัดทางสถิติของการกระจายผลตอบแทน ซึ่งวัดโดยใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือความแปรปรวนระหว่างผลตอบแทนจากหลักทรัพย์หรือดัชนีตลาดเดียวกัน

Volume

ปริมาณการเทรดคริปโตเคอร์เรนซี่ในช่วงเวลาที่กำหนด เช่น ใน 24 ชั่วโมง